déví (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

déví [devī] – bohyně. Zpravidla označuje tento výraz manželky bohů, může se však, a to i ve védách, vztahovat na ženskou božskou postavu, která má svou vlastní samostatnou kariéru. V pozdějším kontextu šaktismu a tantrismu výraz Déví je často uplatňován ke zdůraznění důležitosti ženského charakteru manifestované skutečnosti. Déví pak je Velkou Bohyní, vesmírným principem nebo silou (šakti), která se projevuje v mnoha podobách a je ztělesněna zejména v těch bohyních, které jsou středem mocných kultů, jako je Durgá nebo Kálí. Je ztotožňována též se zpopularizovaným sánkhjovým pojmem prakrti (příroda) a jako taková se objevuje v lidových představách jako milostná a dobrotivá Matka a rovněž v úloze strašlivé a krvelačné bohyně, která přivádí na své děti katastrofy.

Literatura:
Kinsley, David R. (1986) Hindu Goddesses: Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, Berkeley: University of California Press.

Karel Werner