džívátman (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

džívátman [jīvātman] – individuální aspekt univerzální esence bytí (jíž je átman), v kontextu hinduismu někdy nesprávně označován jako individuální „duše“. Je to pozdní výraz, který lze pravděpodobně odvodit z upanišadového příběhu o stvoření bytostí (Čhándógjópanišad 6.3.2–3). Přes rozdílné interpretace mezi jednotlivými školami védánty lze říci, že každý džívátman je svou nejhlubší podstatou čistý átman či paramátman (nejvyšší „já“, „Nadjá“), který je jeden (a totožný s brahma), a pouze na povrchu či „navenek“ se jeví jako jednotlivé osobnosti, nadané svými rozličnými individuálními charakteristikami. O jeho konečném určení se názory liší i uvnitř védántové tradice. Šankarova advaitavédánta je nejradikálnější a uznává v absolutním kontextu jen jedinou realitu, jíž je brahma/átman, a džívátman má jen dočasnou iluzorní („přisouzenou“) existenci, dokud nedosáhne poznání. Višištádvaitavédánta a dvaitavédánta uznávají jistou formu trvání jedince i ve stavu osvobození.

Karel Werner