džambuvrkša (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

džambuvrkša [jambuvṛkṣa] – hřebíčkovec šabrejový (Syzygium cumini), tropický strom, jenž se často vyskytuje v mýtických a legendárních vyprávěních, podle nichž má za jistých okolnosti moc splnit každé přání, neboť sahá svými neviditelnými větvemi do vyšších rajských oblastí.

Karel Werner