Historie verzí stránky „ibn Gabirol, Šlomo ben Jehuda (JKI-J)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace