kolo (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kolo (čakra) – důležitý mnohovýznamný symbol se sluneční asociací, který se v hinduismu objevuje v několika obměnách. Představuje neustálý koloběh bytí (bhavačakra), čili znovuzrozování bytostí, a nikdy nekončící cyklus času s jeho pulzujícím rytmem vzniku a zániku samsárových světů; v tomto kontextu se otáčí svou neúprosnou mocí kolo spravedlnosti (dharmačakra), které zaručuje „kruhový“ dopad trestu (dandačakra) karmické retribuce podle zásluhy. Osa symbolu kola představuje axis mundi a symbolizuje uniknutí z koloběhu existencí do nehybného středu a do transcendence mimo kolo bytí. Patří sem též symbolismus kruhového tance rásalílá, v němž Kršna víří od jedné gópí ke druhé a každou svým tancem s ní individuálně obšťastňuje, přičemž ve své božské podstatě setrvává v klidu uprostřed nedotčen, což opět symbolizuje v poetickém hávu Bádarájanovo pojetí stvoření světa jako božské hry a další védántovou ideu o mnohostranné účasti Boha na stvoření jako vnitřní já (antarjámin) všech tvorů, kteří se s ním posléze spojí na cestě bhakti v mystické extázi. Symbol kola rovněž představuje cyklickou povahu času (kálačakra), stejně jako všezahrnující moc ideálního světového vladaře (čakravartin). V rituálu nacházíme symbol kola mimo jiné v cirkumabulaci (pradakšiná), obřadném obcházení obětního oltáře, posvátných míst a objektů, a v některých rituálech se objevuje kruhový diagram mandala, používaný také pro účely meditace jako symbolické znázornění vesmíru a lidské osobnosti se zabudovanou symbolikou jejich transcendování do říše svobody.

Karel Werner