krijájóga (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

krijájóga [kriyāyoga] – „aktivní jóga“, (1) ona část jógové praxe, která používá procedur, jež vyžadují úsilí; (2) typ jógy, který používá rituálu jako jedné ze svých technik; (3) typ jógy, který využívá zapojení do aktivního života pro účely duchovního pokroku, což může znamenat druh karmajógy anebo také druh tantrického jógového přístupu „levé ruky“. Ve starých dobách, kdy se jóga pěstovala v lesních poustevnách a v kruzích potulných asketů (označovaných jménem šramana), krijájóga představovala předběžné stupně přípravy před nastoupením cesty vyšších meditativních vnorů a vhledových vizí, zaměřených na konečnou realizaci. Součástí této přípravy byl odříkavý životní styl, soustředěné studium svátých písem nebo nauk zvolené školy nebo instrukcí mistra, a naprosté odevzdání se do vůle učitele nebo do vůle boží anebo plné a výlučné zaměření mysli a života na cíl osvobození. V kontextu moderní popularizace praxe jógy lze říci, že krijájóga je nastoupena, kromě případného začlenění hathajógy do denního programu, jestliže aspirant na duchovní pokrok přetvoří svůj činný život (v povolání, rodině, atd.) tím, že v něm zachovává zásady a uplatňuje postoje, slučitelné s cílem osvobození. Tím si též připravuje podmínky pro snazší pokrok během pravidelných meditativních sezení.

Karel Werner