mani (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

mani [maṇi] – perla; šperk; klenot, drahokam; magický kámen (srovn. čintámani).

Karel Werner