pieta (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

pieta (z lat. pietas – mateřská věrnost, zbožnost) Reprezentativní zobrazení (většinou v podobě sochy) Panny Marie naříkající nad mrtvým tělem Ježíšovým, spočívajícím na jejích kolenou. Téma se prosadilo ve 13. stol. na území dnešního Německa a získalo i u nás značný význam (např. p. v kostele sv. Ignáce v Jihlavě). Dokonalosti nabyl motiv p. v renesanční Itálii, jak lze doložit na Michelangelově P. v chrámu sv. Petra v Římě.

Pavel Spunar