sútra (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

sútra [sūtra] – (1) vlákno, nit, provaz, šňůra; (2) vodítko, návod; aforismus; (3) literární dílo, sepsané velmi zhutnělým, aforistickým slohem. Kromě súter, obsahujících rituální pravidla, se obvykle jedná o filozofická nebo náboženská díla. Vznik tohoto druhu textů je vysvětlován z kontextu předávání nauk ústní tradicí, když si žáci počali zkráceně zaznamenávat učitelovy poučky a instrukce jako pomůcku pro memorování, nebo jako poznámky učitele, které si pořídil pro svou potřebu, když vyučoval žáky. Většina děl tohoto typu, obzvláště s filozofickým obsahem, působí pozdějším vykladačům i moderním badatelům velké obtíže při interpretaci a některým je dnes téměř nemožno porozumět bez pomoci starých komentářů. Jejich nejasnost umožnila již starým komentátorům různé odstíny výkladu a tím vznik různých směrů uvnitř jednotlivých škol.

Karel Werner