takbír (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

takbír (podst. jméno slovesné od arab. kabbara – v náb. smyslu vyhlašovat velikost Boha, říkat „Alláhu akbar“ – Bůh je převeliký) Formule je součástí rituálu modlitby, svolávání k ní (azán, muezin) a běžná floskule každodenní konverzace, podobně jako basmala nebo hamdala. Písemné ztvárnění t. je součástí kaligraficky zdobených knih, šperků nebo nástěnných maleb a tkanin. T. se rovněž stal grafickým symbolem radikálního islámu i v oblastech, kde arabština není nár. jazykem, nýbrž jen verbální součástí rituálu (Bosna, Čečensko, Indonésie), zcela účelově ho jako symbol nechal na svou státní vlajku umístit jinak sekulární ba‘sistický režim v Iráku.

Miloš Mendel