teokracie (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

teokracie (z řec. theos – bůh, kratos – síla, moc) Forma polit. uspořádání, která se vyznačuje značnou koncentrací rozhodovací a zákonodárné moci v rukou kněží a propojením náb. a státních institucí. T. se historicky projevovala v řadě kultur a náboženství, křesťanství nevyjímaje (např. papežský stát).

Viz též: teokracie (JKI-J), teokracie (JKI-I)

Břetislav Horyna