vadžra (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

vadžra [vajra] – (1) blesk; (2) „hromoklín“, zbraň Indrova a též Kárttikéjova; (3) diamant; (4) rituální předmět, používaný ve vadžrajánovém buddhismu při obřadech. Přeneseně může tento výraz znamenat „probuzení“, k čemuž přispěly oba významy, hromoklín svou asociací s bleskem a diamant svými jedinečnými vlastnostmi, zejména třpytivostí. Jako Indrova zbraň a znak moci odpovídá vadžra kopí/blesku vládce bohů v jiných indoevropských mytologiích, srovn. řecký Zeus nebo germánský Wotan.

Karel Werner