vidjá (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

vidjá [vidyā] – znalost, vědění, moudrost. V souvislosti s náboženskými a filozofickými naukami v hinduismu znamená tento výraz obvykle vědění, které rozptyluje nevědomost (avidjá) a bylo získáno přímým jógovým vhledem čili vnitřním, mimosmyslovým a nadintelektuálním zřením, na rozdíl od vědomostí, které jsou zprostředkovány smyslovým vnímáním a zesystemizovány intelektem v korpus znalostí o jevové skutečnosti různého druhu, od povrchních názorů po nahromaděné životní zkušenosti a od omezených praktických poznatků po moderní vědu, a které z hlediska takto chápané vidjá jsou různými stupni avidjá. Jedině předběžné znalosti o duchovní cestě k pravému vědění, získané studiem příslušných textů nebo z instrukcí kompetentního učitele, ač dosud patří do oblasti intelektuálního chápání, jsou často pokládány za stupně vidjá, s kulminací na nejvyšším stupni, jímž je vysvobození.

Karel Werner