Ábú (Hind)

Ábú [ābū], také: Abu, Abú, Arbuda, Arbada (tj. had) – hora v západním Rádžasthánu, která je posvátná zejména pro džinismus, avšak v hinduismu má také své místo, hlavně v kultu Višnuově a Šivově. Rádžpútové z rodu, známého pod jménem Agnikula (ohňový klan), odvozují svůj původ z posvátného ohně na hoře Ábú.

Karel Werner