Ádinátha (Hind)

Ádinátha [ādinātha] – první či prapůvodní Pán. Toto označení se vyskytuje nejčastěji v džinismu, kde je takto nazýván první (mytický) tírthankara, zvěstovatel jejich nauky. V hinduismu je používáno v ezoterním kultu náthovém pro Šivu jako nejvyššího siddhu a prvního učitele tantrické jógy jako přímé cesty k dokonalosti.

Karel Werner