Ádipurána (Hind)

Ádipurána [ādipurāṇa] – prvotní purána, tj. ta, která byla údajně zjevena jako první. Různé tradice v hinduismu se mohou v tomto bodu lišit, většinou však zaujímá toto čelné postavení Brahmapurána.

Karel Werner