Áditja (Hind)

Áditja [āditya] – syn Aditi. Nejčastěji je tímto přízviskem míněno slunce jako božstvo. Je-li v množném čísle, vztahuje se na skupinu bohů v počtu šesti, sedmi nebo osmi, kteří jsou čítáni mezi nejpřednější syny Aditi. Jejich výčet není ve všech pramenech jednotný, nejčastěji jsou jmenováni: Varuna, Mitra, Árjaman, Bhaga, Dakša a Amša, dále se vyskytují Dhátar, Indra, Vivasvat či Súrja a Mártanda. V povédském období byl jejich počet zvýšen na 12 a byli přiřknuti jednotlivým kalendářním měsícům.

Karel Werner