Ámbédkar, Bhímráo Rámdží (Hind)

Ámbédkar, Bhímráo Rámdží [bhīmrāv rāmjī āṃbeḍkar] (1891–1956) – politický i duchovní vůdce dalitů (nedotknutelných), který bojoval za jejich práva v mezích zákona a v samostatné Indii prostřednictvím zákonodárství. Jeho otec byl řídícím učitelem ve vojenské škole, takže se mu dostalo v mladém věku dobrého vzdělání a vychování. Jeho zjevné nadání a píle mu vynesly podporu k získání dalšího vzdělání od baródského mahárádži a posléze i stipendium pro studium na univerzitě v Bombaji, kde získal r. 1912 titul bakaláře (B. A.). Byl to první případ, kdy byl příslušníku třídy dalitů udělen akademický titul. Ve studiích pak pokračoval v USA (Columbia University), kde získal magisterský titul (M. A.) r. 1915 a doktorát filozofie o rok později, a poté i na prestižní právnické škole Gray’s Inn v Londýně. Své rozsáhlé vzdělání pak doplnil studiem národohospodářství a politické vědy na proslulé univerzitě London School of Economics. Po návratu do Indie se věnoval politické činnosti s úmyslem povznést postavení dalitů, kteří sice byli s hlediska právního pod britskou vládou rovnoprávní, ale ve skutečnosti jim společenské předsudky, zakotvené v mnoha indických institucích, včetně školství, zabraňovaly tuto jejich rovnoprávnost uplatňovat. Po dekolonizaci se Ámbédkar stal prvním ministrem spravedlnosti (1947–51) Indické republiky a byl autorem základního znění její ústavy, která výslovně zrušila kasty a nedotknutelnost a tím postavila praktickou diskriminaci proti dalitům mimo zákon, společenské předsudky však trvají dodnes. Když Ámbédkar viděl, že jeho snahy povznést postavení dalitů a zjednat jim rovnoprávné postavení v hinduistické společnosti narážely na nepřekonatelné překážky, dospěl k názoru, že pro ně, stejně jako pro něho, není uvnitř hinduismu místa, a veřejně se v říjnu 1956 přihlásil k buddhismu. Statisíce dalitů se poté na četných masových shromážděních rovněž obrátily na buddhismus. Ámbédkar pak náhle zemřel 6. prosince téhož roku.

Karel Werner