Ánanda márga (Hind)

Ánanda márga [ānanda mārga] – neohinduistické okrajové hnutí s původně převážně sociálními a výchovnými cíli a později s nároky na spasitelnou roli na základě Kršnova poselství. Založil je Prahbát Randžan Sarkár roku 1955 v Džamálpuru (Bihár) a jeho ústředí, zvané Ánandnagar, je v Západním Bengálsku. Hnutí, které má vnitřní autoritativní strukturu, se značně rozšířilo v jižní a jihovýchodní Asii a v USA a s menším úspěchem i v Evropě. Když v 70. letech pronikly navenek zprávy o mocenském boji uvnitř hnutí, včetně obvinění z nekalých činů a snad i vražd, byla jeho veřejná činnost v USA dočasně zakázána a jinde hnutí utrpělo ztrátu na popularitě. Pokračuje však ve své činnosti nadále, s nově formulovaným cílem dosáhnout politické moci a časem nastolit „nový světový řád“, vedený duchovní elitou. Jeho znakem je červená svastika uvnitř šesticípé hvězdy.

Karel Werner