Árjavarta (Hind)

Árjavarta [āryavarta] – „země Árjů“, staroindický název pro severní Indii „mezi dvěma moři“ na východě a západě a mezi úpatím Himálaje na severu a pohořím Vindhja na jihu.

Karel Werner