Éllóra (Hind)

Éllóra – důležité místo se skalními svatyněmi nedaleko Aurangábádu. Obsahuje jeskynní chrámy, cely a shromažďovací síně, jejichž původ je kladen zhruba do 6. st. Z toho 12 nejstarších jeskynních komplexů sloužilo klášterním společenstvím mahájánového buddhismu, 17 jeskyní sloužilo kultu hinduismu a k nim se řadí monolitický skalní chrám Šivův, vytesaný ze skalnatého horského svahu, známý pod jménem Kailásanátha. Jeho vzorem byl stejnojmenný chrám v Káňčípuram.

Literatura:
Sengupta, Ranhana (1991), Ajanta & Ellora, Hong Kong: Guidebook Company.

Karel Werner