ábhásačaitanja (Hind)

ábhásačaitanja [ābhāsacaitanya] – „odraz vědomí“; odraz absolutního vědomí, identického s brahma, jež se zrcadlí v lidské mysli a který smrtelní lidé považují za jediný stav vědomí.

Karel Werner