ádhidaivika (Hind)

ádhidaivika [ādhidaivika] – týkající se bohů; teologický. Střední úroveň interpretace védských textů podle Jáskovy teorie.

Karel Werner