ádhjátmika (Hind)

ádhjátmika [ādhyātmika] – týkající se nadjá či nejhlubšího jádra bytí; duchovní; absolutní. Toto je nejvyšší ze tří tradičních úrovní interpretace védských textů, které zavedl Jáska ve svém díle o etymologii (Nirukta).

Karel Werner