ádišakti (Hind)

ádišakti [ādiśakti] – prapůvodní energie vesmíru. Ve filozofii šaktismu je tímto výrazem označován původní rovnovážný stav prakrti před manifestací světa. V zosobněné formě je Ádišakti uctívána jako Déví, často v podobě bohyně Kálí.

Karel Werner