ádivásí (Hind)

ádivásí [ādivāsī] – „prvotní obyvatel“. Moderní termín pro členy primitivních a kmenových společenství, které hinduismus postupně začleňoval do své kastovní a náboženské soustavy. Některá přežívají dosud (např. Nágové) jako kmenové pospolitosti uvnitř státní administrativní struktury.

Karel Werner