ánanda tándava (Hind)

ánanda tándava [ānanda tāṇḍava] – extatický tanec, vyjadřující absolutní blaženost.

Karel Werner