áranjaka (Hind)

áranjaka [āraṇyaka] – „lesní text“. Jde o kategorii textů ve védské posvátné literatuře (šruti), které následují po kněžských textech (bráhmana) a předcházejí upanišadám. Podle tradice pocházejí od bráhmanů, kteří vstoupili do třetí fáze svého života, kdy se vzdali činné kariéry, aby žili v mírném odříkání v lesních poustevnách, a také od jiných poustevníků védské tradice, kteří si získali pověst učenosti a svatosti. Z valné části obsahují úvahy o kosmickém významu védských rituálů, je v nich však také mnoho mytologického a legendárního materiálu. Zachovaly se: Aitaréja-, Kaušítaki-, Taittiríja- a Brhadáranjaka.

Karel Werner