ástika (Hind)

ástika [āstika] – „přiznávající existenci“ (od asti = jest); ortodoxní. V textech je tímto atributem označován názor nebo jedinec, který uznává platnost védského učení a védských písem jako božího zjevení nebo jako majících božský původ. (Srovn. nástika).

Karel Werner