éka (Hind)

éka [eka] – jeden (ékatva: jednota); srovn. výraz tad ékam, „to jedno“ z filozofického hymnu ve Rgvédu (10.129), v němž označuje prapůvodní jednotu před manifestací, kdy „nebylo bytí ani nebytí“.

Karel Werner