íšvarapranidhána (Hind)

íšvarapranidhána [īśvarapraṇidhāna] – úplné podrobení se Pánu („odevzdání se do vůle boží“). Je to jeden z pěti požadavků druhého článku (nijama) Pataňdžaliho osmidílné jógy (aštángajóga) a poukazuje na přítomnost teistického aspektu v tomto systému, který však přesto většinou vyžaduje spoléhání na vlastní úsilí, takže tento aspekt činí dojem ústupku teistické tendenci, prosazující se v době, kdy byl systém této jógy kodifikován (patrně v témže období jako Bhagavadgítá). Protože valná část následovníků tohoto systému jógy nepočítá s pojmem osobního boha, snad pod vlivem buddhismu nebo sánkhjové filozofie, je tento termín interpretován často ve smyslu vzdání se v průběhu jógového tréninku svého ega čili osobních tužeb a cílů.

Karel Werner