óm (Hind)

óm (a-u-m) – posvátná slabika (mantra), zvaná pranava. Je pokládána za věčný zvuk, který však má svou „neznělou“, skrytou dimenzi a v této neznělé formě symbolizuje bezčasé transcendentno. Ve své znělé formě se skládá ze tří složek a představuje tak fenomenalitu čili projevené transcendentno v jeho manifestaci jako časově vázaný „trojtaktní“ rytmus světového procesu s jeho počátky, fázemi trvání (v průběhu růstu, kulminace a úpadku) a zániky. Svůj mytologický protějšek má tato slabika v božské Trojici (trimúrti), takže její tři zvukové složky představují Brahmu, Višnua a Šivu a její sjednocený zvuk transcendentní jednotu všech tří (a její neznělá forma neprojevené absolutno).

Karel Werner