Čandídás (Hind)

Čandídás [caṇḍīdās] (kolem 1400) – bengálský bhakta a básník, který patřil ke hnutí sahadžijá. Ve svých umělecky vybroušených hymnech oslavoval milenecký poměr Kršny a Rádhy ve smyslu kosmického procesu manifestace: Kršna v něm představuje nejvyšší božskou realitu a Rádhá je jeho tvořivou sílou (šakti). Čaitanja našel v jeho poezii podnět a inspiraci pro svou zvolenou životní dráhu.

Karel Werner