čaitanja (Hind)

čaitanja [caitanya] – vědomí; inteligence; nejvyšší (kosmické) vědomí.

Karel Werner