čakra (Hind)

čakra [cakra] – (1) kolo; disk, často jako náboženský symbol; též disk jako zbraň v ruce boha v mytologických utkáních nebo prostě symbolizující jeho moc; (2) středisko duchovních schopností v jemném těle. Podle nauky systému kundaliníjógy existuje šest duchovních center podél ústředního kanálu, který se kryje s páteří. Jsou to: múládhára čakra u kořene páteře, svádhištána čakra naproti orgánům plození, manipúra čakra naproti pupku, anáhata čakra odpovídající bodu ve středu hrudníku, višuddha čakra ve výši hrdla a ádžňá čakra mezi obočím. Sedmé a nejvyšší duchovní centrum se nazývá sahasrára padma (lotos o tisíci okvětních lístků) a nachází se na temeni nebo něco nad temenem hlavy. Další symbolické významy viz pod heslem kolo.

Literatura:
Michael, T. (1979), Corps Subtil et corps causal: les six cakra et le kundalini-yoga, Paris: Le Courrier du Livre.

Karel Werner