čakravartin (Hind)

čakravartin [cakravartin] – „ten, jenž otáčí kolem“, tj. ovládá „kolo existence“, titul pro světovládného spravedlivého panovníka, užívaný bráhmanskou i buddhistickou tradicí. V buddhismu byl užit též pro Buddhu jako svrchovaného učitele světa. V pozdější době nabývá významu „císař“ (srovn. heslo kolo).

Karel Werner