čandála (Hind)

čandála [caṇḍāla] – vyvrženec z kasty; příslušník společenských skupin vně tradičně uznávaných kast; dalita (nedotknutelný); v užším smyslu občas ve významu příslušníka „podkasty“ dalitů, jejichž zaměstnáním je umývat a oblékat nebožtíky a dopravovat je ke kremačním ghátům.

Karel Werner