čit (Hind)

čit [cit] – vědomí, mysl; srdce (ve smyslu orgánu citu). V systému advaitavédánty je čit druhým článkem složeniny saččidánanda (sat-čit-ánanda), která vyjadřuje zážitek poznání absolutní reality.

Karel Werner