řeky (Hind)

řeky – které mají všechny, mytologický nazíráno, svůj původ odvoditelný z prapůvodních kosmických vod, jsou v hinduismu dosud pokládány za posvátné, i když ovšem v různé míře, a jsou většinou oslovovány a ikonograficky znázorňovány jako bohyně a v menším počtu případů jako bohové (podobně jako v ostatních indoevropských mytologiích).

Karel Werner