Šakové (Hind)

Šakové – jméno indoevropského lidu, známého Řekům jako Skythové. Když byli vytlačeni ze Střední Asie Tochary, usadili se na čas v Afghánistánu, jehož část ovládali kolem počátku našeho letopočtu spolu se severozápadní Indií. Zúčastnili se pak s Parthy na dobytí téměř celé severní Indie a založení Kušánského impéria.

Karel Werner