Šim’on bar Gi’ora (JKI-J)

Šim’on bar Gi’ora Vojenský vůdce v žid. válce proti Římu 66-70 n.l. Pravděpodobně se narodil v Gerase, helénistickém městě v Zajordánsku. Jeho otec zřejmě přestoupil k judaismu, protože gi’ora znamená v aramejštině konvertita. Š se poprvé vyznamenal v bitvě u Bejt Choronu, kde žid. vojsko zničilo 66 řím. armádu syrského místodržitele Cestia Galla. I přes tento úspěch byl umírněnou jeruzalémskou vládou, která se chtěla dohodnout s Římem, odsunut do pozadí. Když 69 obsadil větší část Jeruzaléma, dostal se do konfliktu s Jochananem z Gischaly. Obě znepřátelené strany se však 70 spojily proti řím. armádě vedené Titem. Po dobytí Jeruzaléma 70 byl Š. zajat, dopraven do Říma a popraven během triumfálního průvodu uspořádaného na oslavu vítězství.

Bedřich Nosek