Špidlík Tomáš (JKI-K)

Špidlík Tomáš (1919-2010) Čes. kat. teolog, jezuita, od 2003 kardinál. Krátce studoval na Masarykově univerzitě v Brně (latina, čeština), po zavření vysokých škol vstoupil 1940 do jezuitského řádu (Benešov u Prahy, Velehrad, 1946-1949 Maastricht), 1949 byl vysvěcen na kněze. Od 1951 působil v Římě v čes. vysílání Radia Vatikán a v čes. koleji Nepomucenum (spirituál), 1961 se stal profesorem na Papežském orientálním ústavu a na Gregoriánské univerzitě, po 1989 přednášel rovněž na Cyrilometodějské teol. fakultě v Olomouci. Počátkem 90. let inicioval založení řím. (a posléze i olomouckého) střediska pro sblížení evrop. Východu a Západu (Centrum Aletti). Š. se inspiroval myšlením V. Solovjova; ve svých knihách se zabývá historií vztahů mezi vých. a záp. křesťanstvím, řec. patristikou (Basilios Veliký, Řehoř z Nazianzu), rus. teologií a mystikou (Teofan Zatvornik). Čes.: Spiritualita kř. Východu, 1983, 21997, 1999, 2002; Marie v tradici kř. Východu, 1992; Ruská spiritualita. Starci, 1993; Cesta Ducha, 1995; Slovo a obraz, 1995; Ruská idea. Jiný pohled na člověka, 1995; Prameny světla, 22000.

Helena Pavlincová