Šungové (Hind)

Šungové (kolem 180–70 př. n. l.) – severoindická dynastie, která vystřídala dynastii Maurjů. Maurjové byli od dob Ašókových patrony buddhismu, avšak již první vládce nové dynastie Pušjamitra se vrátil k védsko-bráhmanské tradici tím, že uspořádal koňskou oběť (ašvamédha). Tím značně přispěl ke vzmáhající se tendenci obnovit bráhmanismus a tedy k zahájení procesu, který posléze vedl k vývinu nové fáze indického náboženského života, známého dnes jako hinduismus.

Karel Werner