šánti (Hind)

šánti [śānti] – (1) mír, pokoj; často používáno jako zvolání na konci modliteb a invokací a v textech na konci pojednání nebo i jednotlivých kapitol; (2) název rituálu k zabránění nemoci.

Karel Werner