šásana (Hind)

šásana [śāsana] – instrukce, disciplína; řádové společenství; učební tradice.

Karel Werner