šéša (Hind)

šéša [śeṣa] – zbytek, residuum; zbytek obětiny, věnované bohům v chrámu nebo u domácího oltáře, zbylý po její konzumaci, nebo po jejím odstranění z oltáře (např. zvadlé květy apod.); u védské oběti zbytky po jejím spálení obětním ohněm.

Karel Werner