šúdra (Hind)

šúdra [śūdra] – sluha, příslušník nejnižšího ze čtyř tradičních společenských stavů (varna). Původně k němu patřili váleční zajatci a neárijští podrobení obyvatelé na území severní Indie, dobytém árijskými přistěhovalci. Ačkoli byli takto zařazeni do struktury árijské společnosti, šúdrové nebyli jejími plnoprávnými členy a nepodstupovali tzv. druhé zrození rituálním přijetím do kasty v mladém věku jako příslušníci tří vyšších vrstev. V pozdějších staletích se přehrada mezi šúdry a nejnižší „dvojzrozenou“ vrstvou vaišjů počala zeslabovat, až téměř vymizela a dnes je sotva možné příslušníky obou původních stavů rozlišit. Bylo to způsobeno mezi jiným též pronikáním hinduismu na jih Indie s neárijským obyvatelstvem, jehož horní vrstvy byly vstřebány do dvojzrozených kast, dále vznikáním nových kast či podkast podle povolání, přičemž docházelo k míšení příslušníků kast uvnitř jednoho povolání, a změnami v majetkových poměrech.

Karel Werner