šajch al-islám (JKI-I)

šajch al-islám (tur. şeyhülislam) Titul udělovaný od 10.-11. stol. duchovním s nejvyšší autoritou (duchovenstvo) v otázkách šarí‘y a fikhu (právní věda). Nositel titulu se lišil od ostatních duchovních tím, že spolupracoval se světskou polit. mocí. V Osmanské říši měl titul š.i. istanbulský muftí. Stál zároveň na vrcholu hierarchie ulamá a nesl zodpovědnost za fatwy vydané na území Osmanské říše, které často sloužily náb. i polit. cílům.V Íránu býval š.a-i. jmenován šáhem a za svůj úřad pobíral plat. Byl prostředníkem mezi světskou mocí a duchovními. Po vzniku Turecké republiky byla hodnost š.a-i. 1922 zrušena, v Íránu se š.a-i. postupně stal vládním úředníkem. V moderních muslim. státech existují snahy o vytvoření podobných úřadů.

Miloš Mendel