šakti (Hind)

šakti [śakti] – moc, síla, potence; tvořivá síla vesmíru; božská tvořivá síla. Její povaha je vždy nazírána jako ženská a je zosobněna buď jako manželka boha, většinou Šivy nebo Višnua, nebo jako samostatná představitelka nejvyššího božství, Déví, pod různými jmény. V zárodku či latentně sídlí i v lidské osobnosti, v jejím jemném těle, jako kundalinišakti, která může po zaktivování přivodit probuzení. Kult šakti je dávného původu a jeho stopy lze nalézt i ve védách v souvislosti s manželkami bohů, v hymnu, zvaném Dévísúkta (Rgvéd 10.125), v některých symbolech, jako kosmické vody v kosmogonických mýtech, apod. Lze předpokládat, že vedle těchto védských tendencí existoval mimo védský proud šaktického kultu, který byl bráhmanskou ortodoxií ignorován, našel však časem svůj výraz v pozdějších šaktických hnutích a v tantrických naukách a praktikách.

Literatura:
Sircar, D. C. (1967), The Śakti Cult and Tārā, Calcutta: University of Calcutta.

Karel Werner