šankara (Hind)

šankara [śaṅkara] – příznivý, nadějný; jedno z kladných epitet boha Šivy, užívané někdy jako jeho jméno.

Karel Werner